Welkom bij Passievoorzorg

om het leef- en werkplezier in de zorg te bevorderen!

'Passievoorzorg' is in 2008 opgericht door Trea van der Wijk om het leef- en werkplezier in de zorg te bevorderen. Het hart in het logo staat symbool voor het menselijk kapitaal en gezonde bedrijfsvoering van de organisatie.

De zorg organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg binnen de grenzen van kosten en kwaliteit. Tegelijkertijd dient de organisatie medewerkers te faciliteren om Gezond Veilig en met Plezier hun werk uit te voeren. Met als bijkomstig resultaat:

  • Leefplezier: tevreden cliënten.
  • Werkplezier: betrokken- en tevreden medewerkers.

Passievoorzorg gelooft dat Leefplezier en Werkplezier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat een integrale aanpak nodig is voor het borgen van een gezonde bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid personeel.

Passievoorzorg biedt verschillende diensten aan die gericht zijn op zowel de totale aanpak ‘Kwaliteitssysteem leef- werkplezier’, als ook onderdelen uit dit systeem, afhankelijk van uw vraag en/of leerbehoefte.

Visie

Het zorglandschap verandert en is continu in beweging. Kijkend naar de vergrijzing en de groei van de vraag van zorg in de komende jaren, 2 miljoen 80 plussers in 2040 (bron: CBS), gelooft Passievoorzorg dat vol ingezet moet worden op innovatie in de zorg. Het is voor de samenleving niet op te brengen als een stijgende hoeveelheid cliënten moet worden verzorgd door een steeds kleinere beroepsbevolking. 

Er is een omslag in denken nodig in de zorgorganisaties: van bestuur, midden management tot op de werkvloer. Zowel mensgericht als ook gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden en productiviteit in de zorg. 

Dit vraagt om vertrouwen, een open lerende houding en de wil om de huidige werkwijzen te verbeteren. Dit kan door het verbeteren van de organisatie van de zorg: de juiste dingen doen met de juiste mensen en hulpmiddelen op het juiste moment. Het benutten van het volledig potentieel van uw medewerkers en hulpmiddelen. Zorg dat het klopt!

Daarnaast zou meer ingezet moeten worden op het deskundig gebruik van hulpmiddelen die de werkzaamheden verlichten en veraangenamen. En het alleen werken aan bed mogelijk maken.

Als ook het gebruik van hulpmiddelen stimuleren die de zelfredzaamheid van de cliënt ondersteunen, waardoor de zorgvraag vermindert.

Contactgegevens

Huisterheide 28
8521 ND  Sint Nicolaasga

Tel: 06-46745109 06-46745109
E-mail: trea@passievoorzorg.nl
treavanderwijk

K.v.K.: 01129088