Een gemeenschap is als een schip, 

 Iedereen zou bereid moeten zijn om het roer te nemen!

Hendrik Ibsen

Managen of organiseren in de 21e eeuw

De dikke Van Dale schrijft het volgende:

Onder managen wordt verstaan het voor elkaar boksen, een synoniem voor 'klaarspelen', 'fiksen'. Organiseren staat voor het zodanig regelen dat verschillende onderdelen van iets een systematisch geheel vormen; goed samenwerken!

Arnold Cornelis omschrijft in zijn boek 'De vertraagde tijd' (2000, 1e druk Boom-Sun) dat de huidige organisaties functioneren als 'sociale regelsystemen'.

Binnen deze organisaties is een centraal orgaan die meent wat goed voor de menigte is. Dit is ook te herkennen in zorgorganisaties waarin management beleid schrijft met het doel te komen tot tevreden klanten, waarbij alles is bedacht vanuit de organisatie, de professional. Zodra een cliënt over de drempel van de organisatie stapt, levert de cliënt een stuk 'eigen regievoering in', omdat de professional handelt vanuit de focus 'probleem oplossen' en ik weet wat goed voor u is. 

Het begin van de 21e eeuw wordt volgens Cornelis het tijdperk van de communicatieve zelfsturing genoemd, waarin iedereen zelfstandig is, maar wel in verbinding staat met anderen. Hierbij is er sprake van een overgangstijd van het sociaal regelsysteem naar zelfstandig opereren in verbinding met anderen. 

Dit vraagt om de juiste balans tussen beheersing en betrokkenheid, waarover M. Schoenmaker in 2006 een artikel heeft geschreven. Hij citeert: "Het sociaal kapitaal bestaat uit het geheel van actieve relaties tussen mensen; vertrouwen, wederzijds begrip, gedeelde waarden en gedrag dat mensen verbindt tot netwerken en gemeenschappen waardoor gemeenschappelijke actie mogelijk wordt (Cohen en Prusak, 2004). 

Ik deel deze mening dat we vanuit vakmanschap, vertrouwen en verbinding kunnen komen tot gemeenschappelijke acties, waarbij we samen leren, samen ontwikkelen en kennis en ervaring opbouwen. 

In de afgelopen 15 tot 20 jaar nemen zorgorganisaties 'standaard' trainingen af bij training-bureaus om aan te kunnen tonen dat zij aan de gestelde eisen hebben voldaan. Men vinkt! Denk hierbij o.a. aan vaardigheidstraining manueel verplaatsen, goed gebruik van transferhulpmiddelen. De vraag is wat dit de zorgorganisatie oplevert? Weinige zorgorganisaties hebben hun preventiebeleid fysieke belasting geborgd en blijven elk jaar deze trainingen herhalen. De vraag is dan ook ,waarom blijven we dit doen, als het ook anders kan? 

Dit maakt dat Passievoorzorg, samen met haar netwerk een andere koers inzet. Zorgorganisaties faciliteren bij het bouwen van een lerende organisatie. 

Dat leren doen we in de praktijk door training on the job, coaching en/of intervisie. Samen bouwen aan een lerende organisatie. Dit om met elkaar in beweging te komen, en te werken aan effectief communiceren, delen van kennis en ervaring. 

Passievoorzorg werkt aan het vergroten van effectief gedrag. Want zowel bij stagnatie als ontwikkeling ligt het voornamelijk aan het gedrag van een persoon en zelden aan zijn of haar inhoudelijke kennis.


Contactgegevens

Huisterheide 28
8521 ND  Sint Nicolaasga

Tel: 06-46745109 06-46745109
E-mail: trea@passievoorzorg.nl
treavanderwijk

K.v.K.: 01129088