Wat men moet leren doen, 
Leert men door te doen.

Aristoteles
Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.

Natuurlijk leren

We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Zo vindt 'Kennis bouwen' plaats. Dit geldt ook voor vaardigheden, waarbij verbinding wordt gelegd met wat iemand al weet of ervaren heeft. Het 'ervaringsleren'.

Van nature leggen mensen zélf die verbinding zodat ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn: Intrinsieke Motivatie

De rol van Passievoorzorg is samen met de opdrachtgever een leeromgeving te creëren waarin vertrouwen, veiligheid is geborgd om vanuit verbinding met elkaar en met eigen kennis en ervaring te komen tot nieuwe inzichten & leerervaringen om samen te groeien.


Contactgegevens

Huisterheide 28
8521 ND  Sint Nicolaasga

Tel: 06-46745109 06-46745109
E-mail: trea@passievoorzorg.nl
treavanderwijk

K.v.K.: 01129088