When you TALK,
you are on
repeating what you
already know


But if you LISTEN,
you may learn
something new.

Wie is de vrouw achter Passievoorzorg?


Passievoorzorg is opgericht door Trea van der Wijk MBA. In 1989 heb ik mijn HBO diploma Ergotherapie in Amsterdam behaald. Ik heb werkervaring opgedaan in o.a. de ouderenzorg (verpleeghuis en 1e lijns) en een reumakliniek, waarbij holistisch, methodisch werken en handelen vanuit normen & waarden belangrijke pijlers waren. Werken vanuit de visie "de cliënt als vertrekpunt". Zijn normen & waarden te ondersteunen om een zelfstandig leven met of zonder hulp(middelen) te kunnen leiden. Hier is mijn liefde ontstaan voor het ondersteunen van de eigen regievoering, voorlichtingskunde en veranderkunde.


Vanuit voorlichtingskunde heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële dienstverlening, waar ik onderzoek deed naar de fysieke belasting van o.a. verzorgend personeel en facilitaire dienstverlening. Dit op het gebied van communicatie, gedrag en de vijf W’s. Deze W's staan voor: Werkomgeving/inrichting, Werktaken, Werkmethoden, Werkhouding & Werkmaterialen. Deze onderzoeken leiden tot aanbevelingen en trainingsvoorstellen.

Jarenlange ervaring in de zorg & mijn studies(opleidingsadviseur, leergang coachen, bedrijfskunde & Executive-MBA) hebben geleid tot andere paradigma’s in denken en handelen die ik graag deel met directie, managers & professionals in de zorg. De leefwereld als vertrekpunt. Door het in kaart brengen van de 'werkload' (werktaken) op basis van ondersteuning en begeleiding van zorg- en welzijnsactiviteiten van cliënten, kan het potentieel van medewerkers optimaal worden benut en ook inzicht worden verkregen in de teamsamenstelling op basis van deskundigheid. Aansluitend faciliteert de organisatie de medewerkers door inzet en juist gebruik van hulpmiddelen om het werk maakbaar te maken en gezond veilig werken te omarmen. Een integrale aanpak is hierin nodig voor het borgen van een gezonde bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid personeel. 

Mijn passie, intuitie, sensitiviteit, enthousiasme en tomeloze energie gebruik ik om mensen in beweging te brengen, om te komen tot veranderbereidheid en te werken aan een gezamelijk doel & ‘droom’: Gezonde bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden waar iedere medewerker met plezier veilig en verantwoord wil werken' en de cliënt graag klant wil zijn.   

Vanuit binden & boeien, persoonlijk Leiderschap, weet ik mensen tot denken aan te zetten, inzicht te geven in eigen handelen en verantwoordelijkheid te leren nemen en te geven. Te komen tot het ontwikkelen van mensen en processen, waarbij plezier in zorg en het leveren van kwaliteit samenkomt.

Passievoorzorg gaat voor persoonlijke ontwikkeling en teamgroei, door leren en ontwikkelen vanuit verschillende invalshoeken. Kennis delen is meer dan vermenigvuldigen alleen, en om die reden ben ik afgestudeerd op het onderwerp 'Hoe organiseert een netwerkorganisatie met freelancers zich op basis van Rijnlands Denken (principle based organiseren) met één identiteit naar de markt? Op basis van de opgedane kennis werkt Passievoorzorg met samenwerkingspartners en een netwerk. Dit netwerk bestaat uit professionals met een diversiteit aan vakmanschap om vragen in de zorg te kunnen bedienen die gericht zijn op het primaire proces, kwaliteit van zorg en gezonde medewerkers. 

Heeft u als freelancer in de zorg interesse in het netwerk, dan kunt u een mail sturen naar: trea@passievoorzorg.nl. Contactgegevens

Huisterheide 28
8521 ND  Sint Nicolaasga

Tel: 06-46745109 06-46745109
E-mail: trea@passievoorzorg.nl
treavanderwijk

K.v.K.: 01129088