• Galileo Galileï:

  ‘Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem hooguit helpen het in hemzelf te ontdekken.’

 • Dwight Eisenhower:

  ‘Leiderschap is de kunst om iemand anders zover te krijgen iets te doen wat jij gedaan wilt hebben omdat hij het wil doen.’

 • Hendrik Ibsen:

  ‘Een gemeenschap is als een schip; iedereen zou bereid moeten zijn het roer te nemen.’

 • Ryunosuki Satoro:

  ‘Ieder voor zich is een druppel. Samen zijn we een oceaan.’

 • Carl Jung:

  ‘Alles wat ons aan anderen irriteert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’

Follow us on Twitter

Vraaggestuurde zorg begint bij gezien en gehoord worden! Wat is de rol van de manager en professional bij het primaire proces?

#zorg #VVT #zorglogistiek #EigenRegie voering staat voor het organiseren en coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen(dr. L. Verkooijen). De klant (cliënt) als  vertrekpunt in de zorg vraagt om de cliënt te zien. Daar gaat het gedicht, song over in de link:http://bit.ly/1j5JFSk

Geniet en wordt bewust van het zijn, en de waarde van ieder individu. We kunnen anderen niet gelukkig maken, maar we kunnen wel toegevoegde waarde leveren door de cliënt uit te nodigen in het maken van keuzes ten aanzien van:

-         vorm/inhoud van de zorg,

-          het tijdstip,

-          de plaats

-          en de persoon.

Want door de juiste zorg op het juiste moment te leveren, kan de cliënt zijn/haar leven leiden zoals hij of zij bedoeld heeft. En dit zorgt voor zorg op maat en klantperformance. De cliënt wordt namelijk niet belemmerd in het leven van zijn eigen leven. Daarnaast geeft deze werkwijze, de juiste zorg op het juiste moment, ook voldoening aan het zorgpersoneel. Zij zijn in zorg te leveren op die momenten dat de cliënt het nodig heeft. Zij kunnen zich verdiepen in hun deskundigheid om zo kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen en mogen leveren.   

In zorg is sprake van kwaliteit van zorg en capaciteitmanagement van personeel en hulpmiddelen.
Bij het aanbieden van de juiste zorg op het juiste moment, heeft vorm en inhoud betrekking op de zorglevering en kwaliteit van de zorg. De andere aspecten, het tijdstip, de plaats als ook de persoon zijn onderdeel van het zorg-logistieke vraagstuk.

De vraag blijft dan ook waarom in het primaire proces de professionals zorg organiseren? Is dit hun kerntaak?

Op www.igz.nl staat ‘De kern van verantwoord zorg verlenen is het aanbieden van zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliënt gericht verleend wordt en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

In mijn ogen is de taak van de professional zorg van een goed niveau leveren wat afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Het doeltreffend en doelmatig handelen, slaat op ‘het juiste moment leveren van deze zorg. Het moment is een zorglogistiek  vraagstuk. Dit brengt mij opnieuw bij de uitspraak van Michael Porter: “It’s more important to do the right things than doing the things right?’

Dus besturen vanuit 1. de juiste dingen doen, 2. de dingen juist doen, 3. de dingen beter doen en 4. de dingen laten doen die niet bij de corebusiness horen. Zie ook: 'slimmer werken'http://bit.ly/1ce01nv

De vraag is dan méér wie doet wat in de zorg? En wat is de rol van de manager in het primaire proces?

De manager is in mijn ogen verantwoordelijk voor het uitdragen van de besturingsfilosofie van de organisatie en de capaciteitsmanagement. Als besturingsfilosofie zijn er drie keuzes: aanbod gestuurd, vraaggericht – en vraaggestuurd. (zie ook ‘bedrijfsvoering voor zorg en welzijn, dr. L. Verkooijen en drs. D. Moeke 2013).

Capaciteitsmanagement is erop gericht om de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. Bij vraaggestuurde zorg, waarbij de wensen van de cliënt ten aanzien van juiste zorg op het juiste moment uitgangspunt is, bepaalt de voorspelbaarheid - , variabiliteit – en de volume van de vraag hoeveel personeelsleden met de juiste kwaliteitsniveau nodig zijn en welke hulpmiddelen hierbij nodig zijn om het werk Veilig Verantwoord uit te voeren. Dit alles draait om indicaties en budgetten, wat in mijn ogen een verantwoordelijkheid is van de manager, en niet van de professional.

Werken vanuit doeltreffend- en doelmatigheid vraagt om inzicht in de werklast enerzijds (Werkvraag: aantal zorgactiviteiten op basis van wensen van mensen) en de personele beschikbaarheid (werkaanbod: juiste kwalificatieniveau’s) anderzijds.

Wanneer de vraag ten aanzien van volume, variatie, en voorspelbaarheid bekend is, kan de manager ofwel organisatie zichzelf de vraag stellen, wat betekent dit voor de organisatie. Vraagsturing vraagt om het nemen van organisatorische consequenties ofwel: De medewerkers van de organisatorische eenheid (afdeling zorg) vertegenwoordigen de capaciteit die nodig is om het werk (‘vraagsturing op basis van wensen van cliënten) uit te voeren. De professional is aanwezig op die moment dat de cliënt ondersteuning nodig heeft bij zorg- en/of welzijnsactiviteiten zodat de cliënt kan leven zoals hij/zij bedoeld heeft. En dat, dat begint bij gezien en gehoord worden. Veel plezier bij het kijken van het filmpje: http://bit.ly/1j5JFSk

Build by AnninkStudios based upon a template of Joomla51.com