• Galileo Galileï:

  ‘Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem hooguit helpen het in hemzelf te ontdekken.’

 • Dwight Eisenhower:

  ‘Leiderschap is de kunst om iemand anders zover te krijgen iets te doen wat jij gedaan wilt hebben omdat hij het wil doen.’

 • Hendrik Ibsen:

  ‘Een gemeenschap is als een schip; iedereen zou bereid moeten zijn het roer te nemen.’

 • Ryunosuki Satoro:

  ‘Ieder voor zich is een druppel. Samen zijn we een oceaan.’

 • Carl Jung:

  ‘Alles wat ons aan anderen irriteert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’

Follow us on Twitter

OERmodel & Job Crafting

juli 1, 2013

OERmodel & Job Crafting

Bron afbeelding: https://www.pdcacyclus.nl/william-edwards-deming/deming-cirkel/

Vrijdag 28 juni 2013 is Paraskevas Petrou gepromoveerd op het zo geheten ‘Job crafting’ waarbij hij onderzocht wat werknemers zelf kunnen doen om organisatieveranderingen te ‘overleven’. Zoals bij iedereen bekend willen mensen wel veranderen, maar niet veranderd worden.
Job Crafting kan een belangrijke bijdrage leveren bij succesvol veranderen wanneer de medewerker zelf kleine aanpassingen mag doen in zijn eigen taken. Medewerkers die job crafting gebruiken blijken actief op zoek te gaan naar hulpbronnen: vragen advies van collega’s en leidinggevenden om de beste aanpak voor de taak te ontwikkelen waarbij ze verantwoordelijkheid nemen om hun dagelijks werk te verrijken en succesvol te vervullen. Zie ook artikel van Cees Schenk (http://www.mt.nl/453/78087/brein-in-bedrijf/reorganiseren-geef-medewerkers-ruimte.html)
Van Job Crafting word ik enthousiast en dit brengt mij op het implementatietraject van het OERmodel. OER staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering waarmee ‘het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen’ bedoeld wordt. Een goed leven in eigen ogen is sterk persoonsgebonden.
De essentie van het OERmodel is ‘zorg organiseren op basis van wensen van cliënten’, zodat deze hun eigen leven kunnen leven, zoals zij dat graag willen. De organisatie van de zorg en het handelen van de zorgverlener moeten daarbij niet als belemmering worden ervaren.
Het OERmodel is een kantelingsmodel met een handelings- en een organisatiedeel. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken met het OERmodel betekent een omslag voor management en uitvoerenden. Een omslag in het omgaan met wensen van cliënten. Een andere manier van denken en doen!
Het invoeren van het OERmodel vraagt een actieve betrokkenheid van alle medewerkers van de organisatie. Het inventariseren van de wensen van cliënten geeft inzicht in Variabiliteit, Volume en Voorspelbaarheid. Cliënten worden uitgenodigd invloed op het zorgaanbod uit te oefenen m.b.t. vorm & inhoud, plaats, tijd en persoon. De vraag die voorligt aan de inventarisatie van deze verzameling wensen van cliënten is, wat betekent dit voor de organisatie, het beleid, en de medewerkers.
Tijd, plaats en persoon is een logistieke vraagstuk waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen planbare – en niet planbare zorgactiviteiten. Op basis van variabiliteit, volume en voorspelbaarheid kunnen personeelsleden worden ingedeeld(plannen & reageren) in het soort zorg wat geleverd dient te worden. Dit vraagt een andere manier van denken en doen. Met behulp van de vijf hulpmiddelen van ‘t OERmodel en de OERplanner worden medewerkers van hoog tot laag betrokken bij het nemen van besluiten en het toepassen van de Deming circle (Plan-Do-Check-Act) en gezamenlijk taakvolwassen te worden in ondersteuning eigen regievoering om te komen tot vraag gestuurde efficiënte zorg.
Het OERmodel is een wetenschappelijk getoetst model wat zich in de praktijk heeft bewezen. De medewerkers worden actief betrokken bij het vinden van de beste aanpak, waarbij ze verantwoordelijkheid krijgen en nemen om hun dagelijkse werk te verrijken en elke dag met plezier te werken. Dit brengt mij op de Raad van Volksgezondheid en zorg die in de publicatie ‘de participerende patient’ het volgende citaat schreef:
Meer participatie van de patiënt – en daarmee het beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt – verhoogt de arbeidssatisfactie van de zorgverlener. (http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/de-participerende-patient)
En daarin ondersteunt het OERmodel de organisatie en het beleid met de cliënt als vertrekpunt!Meer weten zie ook http://www.oermodel.nl of neem eens vrijblijvend contact met ons op: M 06-4674 5109 Trea van der Wijk of M 06- 4596 3646 dr. Lineke Verkooijen.

Build by AnninkStudios based upon a template of Joomla51.com