• Galileo Galileï:

  ‘Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem hooguit helpen het in hemzelf te ontdekken.’

 • Dwight Eisenhower:

  ‘Leiderschap is de kunst om iemand anders zover te krijgen iets te doen wat jij gedaan wilt hebben omdat hij het wil doen.’

 • Hendrik Ibsen:

  ‘Een gemeenschap is als een schip; iedereen zou bereid moeten zijn het roer te nemen.’

 • Ryunosuki Satoro:

  ‘Ieder voor zich is een druppel. Samen zijn we een oceaan.’

 • Carl Jung:

  ‘Alles wat ons aan anderen irriteert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’

Follow us on Twitter

OER is de afkorting van 'Ondersteuning Eigen Regievoering' en staat voor:

"het organiseren & coördineren van het eigen leven, gericht op een goed leven in eigen ogen". 

Passievoorzorg werkt voor implementatie OERmodel in opdracht van Verkooijen & Beima. Zorginstellingen worden begeleid in het organiseren van zorg vanuit het vertrekpunt de klant, waarbij een juiste balans gevonden wordt tussen het klantperspectief en hulpverlenersperspectief. 


Het organiseren van zorg vanuit klantperspectief biedt meerwaarde en voldoening voor de eindklant, de hulpverlener en de organisatie. Vertrouwen, verbinding, en vakmanschap zijn hierbij uitgangspunt. Inzet OERmodel zorgt voor de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste persoon.

OERmodel is een Handelings- en organisatiemodel, gericht op het realiseren van:
 • Vraagsturing / cliëntgerichtheid
 • Effectiviteit
 • Doelmatigheid (efficiëntie)
 • en humane zorg
OERmodel geeft antwoord op het zorglogistieke vraagstuk met de volgende positieve effecten:
 • Stijgende productiviteit bij gelijkblijvende kosten
 • Meer vraagsturing
 • Meer tevredenheid van cliënten met aanbod (50% van tevredenheid wordt verklaard uit werken volgens OER)
 • Significant meer (ervaren) kwaliteit van leven (5% van de ervaren kwaliteit wordt verklaard uit werken volgens OER)
Interesse OER?
Neem gerust contact op met dr. Lineke Verkooijen via M +31 6 45 96 3646 of Trea van der Wijk MBA via +31 6 46 74 51 09. Wij staan u graag te woord en/of verzorgen vrijblijvend een presentatie van het OERmodel op een door u gewenste locatie. De ontmoeting is tenslotte de eerste stap om kennis & deskundigheid met elkaar te delen. 

Meer weten, zie ook www.oermodel.nl
 Build by AnninkStudios based upon a template of Joomla51.com