Als je doet wat je leuk vindt,
hoef je nooit te werken.


 Ghandi

Werkwijze & aanbod

Werkwijze

Passievoorzorg benadert de zorgorganisatie als een levend systeem waarin de elementen ‘gebouw – processen – mensen – materialen’ optimaal moeten interacteren om met meer plezier veilig en gezond te werken. Dit komt ten goede aan het welzijn van cliënten en medewerkers.

Om de zelfredzaamheid van cliënten te optimaliseren en duurzame inzetbaarheid personeel te realiseren, kan het vertrekpunt voor elke zorgorganisatie anders zijn. Passievoorzorg gaat hierover persoonlijk met u in gesprek om een oplossing op maat aan te kunnen bieden.

In een intake gesprek worden uw wensen en behoeften geduid. Aansluitend ontvangt u een voorstel met aanbevelingen. Dit wordt met u besproken om te toetsen of dit voorstel voldoet aan uw verwachting om uw doelstelling te bereiken. Bij een wederzijds goed vinden, worden vervolgafspraken gemaakt om tot samenwerking over te gaan. Passievoorzorg gelooft in bouwen aan relaties, en blijft dan ook als vraagbaak voor haar opdrachtgevers bereikbaar.

Aanbod

‘De goede dingen doen’ (effectiviteit aspect)

Benut het volledig potentieel. Zorg dat het klopt!

Passievoorzorg helpt organisaties om hun werkzaamheden, personeel en hulpmiddelen op elkaar af te stemmen. Op basis van wensen van cliënten rondom inhoud zorg, duur, tijd, worden routes en routes met ruimte gecreëerd zodat u inzicht krijgt in de benodigde teamsamenstelling, maar ook de inzet en gebruik hulpmiddelen. 

Door de juiste dingen met elkaar te doen kan het volledig potentieel worden benut. Dan ontstaat er rust, ruimte en voldoening in de organisatie wat zich uit in Leef- en Werkplezier. 

‘De dingen goed doen’ (efficiëntie aspect)

Deskundigheidsbevordering door training:

- Eigenregievoering en Vraagsturing
- Organiseren en plannen van zorg
- Ergocoaches
- Begeleidingsvaardigheden volgens haptonomische principes
- PDL
- Analyseren complexe ADL vraagstukken
- Juiste inzet en gebruik hulpmiddelen
- Individuele begeleiding medewerkers (re-integratie)

‘De dingen beter doen’ (effectief en efficiënt blijven)

Productiviteitsverbetering door:

  • Nulmeting en verbetertraject
  • Advisering op de werkvloer
  • Trouble shooting
  • Teamontwikkeling
  • Interim Management

‘De dingen laten doen’

Ergotherapie: Zelfredzaamheid onderhouden

  • Stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten met of zonder hulpmiddel
  • (Complexe) casuïstiek ontrafelen inclusief aanbevelingen

Contactgegevens

Huisterheide 28
8521 ND  Sint Nicolaasga

Tel: 06-46745109 06-46745109
E-mail: trea@passievoorzorg.nl
treavanderwijk

K.v.K.: 01129088